Informatizacija zdravstva

Papirnati recepti i kartoni odlaze u povijest

U sklopu projekta informatizacije primarne zdravstvene zaštite “Ordinacija bez papira”, a s ciljem racionalizacije i smanjenja troškova zdravstvenog sustava Ministarstvo zdravstva uvodi elektroničke recepteelektroničko naručivanje i elektronički zdravstveni karton.

Projekt informatizacije zdravstva vrijedan je 55 milijuna kuna, a njime će se povezati svi subjekti u sustavu zdravstva kroz informatizaciju ključnih poslovnih procesa, te uvođenje novog načina rada, koji će omogućiti djelotvornije i učinkovitije funkcioniranje sustava zdravstva. Više od 2400 ordinacija opće medicinske prakse u Hrvatskoj umrežit će se, zajedno s ginekološkim i pedijatrijskim ordinacijama, stomatološkim ordinacijama, biokemijskim laboratorijima i ljekarnama, s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u jedinstveni informatički sustav sa zajedničkom bazom podataka. Ukupno 6000 subjekata u zdravstvu bit će međusobno povezano. Time je, na temelju opsežne analize, te prilagodbi poslovnih procesa i tijeka informacija kroz sustav, omogućena učinkovita primjena suvremenih komunikacijsko- informacijskih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti, popularno nazvana e-zdravstvo.

Dakle, komunikacija između korisnika sustava obavlja se putem interneta, korištenjem mehanizama virtualne privatne mreže uz dodatno šifriranje, čime je potpuno onemogućen bilo kakav neovlašteni pristup tim podacima. Podaci o pacijentu sabiru se iz raznih dijelova sustava u središnjem dijelu informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite pa je u svakom trenutku moguće gotovo trenutačno dobiti ažuran uvid u sva zbivanja koja određuju liječenje, koja se tiču zdravstvenog osiguranja i koja mogu upozoriti o mogućim bolestima. Posebna briga posvećena je snažnoj i sveobuhvatnoj zaštiti podataka, očuvanju njihovog integriteta i tajnosti te privatnosti pacijenata.

U lipnju prošle godine potpisan je ugovor o nabavi računalne opreme i softvera za nadogradnju nacionalnog IT-sustava primarne zdravstvene zaštite. Uspostavljen je CEZIH- Centralni informacijski sustav zdravstva Republike Hrvatske, a posao oko te sofisticirane i složene informacijsko-komunikacijske integracije povjeren je Ericsson Nikoli Tesli.

19. travnja 2010. počeo je pilot projekt na području Ličko-senjske i Međimurske županije uključivanjem ordinacija opće medicine i ljekarni. Polako su uključivane i druge županije, a zadnja se 01. 10. 2010. uključila i Zagrebačka županija i Grad Zagreb. U pilot projektima uz e-recepte, dakle preuzimanje recepata iz sustava CEZIH-a na internetu, još uvijek postoje i klasični papirnati recepti. U tom prijelaznom razdoblju pokušavaju se otkloniti sve poteškoće koje se javljaju, a do kraja godine trebali bi se papirnati recepti i uputnice potpuno izbaciti iz upotrebe.

Koja je svrha informatizacije zdravstva?

 1. Poboljšanje kvalitete života za sve građane Republike Hrvatske
  • pacijenta se postavlja u samo središte sustava smanjujući administrativne barijere i čekanja
  • osigurava se više vremena zdravstvenim djelatnicima koji će se više moći posvetiti pacijentima
  • liječnici opće prakse će moći svoje pacijente naručiti na specijalističke preglede, a pacijenti neće nalaze podizati u bolnici nego će oni biti elektronički poslani njihovom liječniku opće prakse
 2. Poboljšanje kvalitete i brzina usluge
 3. Olakšanje rada svima zaposlenima u zdravstvu
 4. Snižavanje troškova- neposredna ušteda koja će se postići je 5 milijuna kuna godišnje samo na smanjenju potrošnje papira, dok je ukupna ušteda znatno veća i iznosi 10-20 milijuna kuna.
 5. Uspostavom registra će se moći pratiti pobol bolesti i planirati zdravstvena zaštita. Umjesto godišnjih agregiranih podataka gdje nije bilo moguće pratiti osobu, nego samo trendove, sada će podaci izravno s mjesta nastanka dolaziti do HZJZ-a. To će biti točni, ažurirani podaci i moći će se pratiti ono što se s pojedincem u ambulanti zbiva.
  Analize će pokazati koji su prioriteti i problemi u zdravlju pučanstva i na koji način donositelji odluka mogu najdjelotvornije rasporediti i iskoristiti resurse u zdravstvu, kako one financijske, tako i ljudske.

Potpuna implementacija projekta na području cijele države očekuje se do kraja 2010. god, ali za sad je još otvoreno pitanje informatizacije bolnica.

Kako to funkcionira u praksi?

Iako je ovaj projekt savršeno zamišljen, u praksi kao i uvijek nailazimo na mnoge probleme. Za sada su glavni problemi s kojima se mi u ljekarni susrećemo:

 • često rušenje sustava, tako da nam je povremeno onemogućeno preuzimanje recepata sa CEZIH-a i liječnici zbog tog problema ne mogu uvijek poslati recepte
 • problemi zbog neusklađenosti programa ljekarni i liječničkih ordinacija. Ljekarne koriste četiri licencirana programa, a ordinacije čak 11 ili 12
 • sporost sustava koja nam za sada prilično otežava rad
 • neusklađenost MKB šifri, odnosno šifri bolesti liječničkih ordinacija i ljekarni…

Nadamo se da će se u ovom prijelaznom razdoblju uspjeti riješiti svi problemi na koje nailazimo, jer je ideja uistinu dobra, ali će trebati vremena i strpljenja i nas zdravstvenih djelatnika, ali i pacijenata, dok sve počne funkcionirati kako je zamišljeno.