ISO standard

Naše ljekarne nositelji su ISO standarda 9001

Politika kvalitete

ZU Ljekarne Švaljek bavi se osiguravanjem opskrbe lijekovima, medicinskim proizvodima i pomoćnim ljekovitim sredstvima, odnosno izdavanjem  lijekova na recept i bez recepta, savjetovanjem u vezi zdravlja te izradom magistralnih i galenskih pripravaka.

Ljekarna  se obvezuje da će  putem ljudskih resursa sustavom  obrazovanja I neprekidne edukacije, sposobnosti, znanja i nagrađivanja postići  poboljšanje kvalitete usluga, povećanje zadovoljstva  korisnika i svojih djelatnika.

Ljekarna će unapređivati svoje poslovanje kroz neprekidno praćenje  i primjenu  novih tehnologija te korištenjem interneta kao medija za informiranje i pružanje dodatne usluge pacijentima.

Uređenjem  interijera i eksterijera te obraćanjem pažnje na životnu okolinu te poslovni prostor  Ljekarna će utjecati na zadovoljstvo zaposlenika i korisnika usluga.

U svim fazama posla djelatnici Ljekarne  bit će neovisni o poslovnom, financijskom ili bilo kakvom drugom pritisku koji bi mogao utjecati na njihovo stručno mišljenje, objektivnost i nepristranost.  Poslove će provoditi sukladno utvrđenim metodama, propisima i pravilima struke.

Ljekarna se obavezuje dati najbolju moguću uslugu korisnicima prema kriterijima dobre ljekarničke prakse.
Prioritetni cilj svih zaposlenika je pružanje  kvalitetnih usluga te razvoj  pojedinca i međusobna povezanost.

Ljekarna  se obavezuje poticati etički kodeks kod poslovanja.

Politika kvalitete biti će obznanjena svim korisnicima usluga i zainteresiranim stranama, sa obavezom  revidiranja  u cilju primjerenosti.

ISO 9001 – Lloyds – Ljekarne Švaljek – trio za nove pobjede

25. i 26. 07. 2012. bili su za naše ljekarne vrlo važni i naporni dani. Naime, tada su nam došli u kontrolu auditori iz vrlo respektabilne i stroge certifikacijske kuće Lloyds.

U četvrtom mjesecu ove godine počeli smo se upoznavati s ISO standardom i zahtjevima ISO 9001 sustava kvalitete. Uz pomoć naše konzultantice Ljiljane Tinodi prolazili smo korak po korak svu potrebnu dokumentaciju i pripremali se za certifikaciju. Želja nam je bila, prije ulaska u ovaj projekt, unaprijediti naše poslovanje i na ovaj način, implementacijom ISO 9001 sustava kvalitete.

Ovaj sustav odnosi se na standardizaciju svih radnih procesa u našim ljekarnama, laboratoriju, vođenje ljekarne, odnos prema pacijentima/klijentima, konkurenciji i zaposlenicima, izradu planova, provjeru kvalitete radnih procesa i usluge, ispitivanje zadovoljstva pacijenata, praćenje zakonskih propisa, unaprjeđenje prodaje, marketinga, nabave, itd.

Sve to smo prvo teoretski prolazili kroz ISO obrasce, procedure i radne upute, a onda je slijedilo praktično postavljanje istog u naše ljekarničke jedinice.

Puno smo razmišljali o tome koju certifikacijsku kuću uzeti za provjeru i ocjenu našeg sustava. Postoje različite, različitih cijena i zahtjeva, no ipak smo zaključili na kraju, iako su nas Lloydsom svi plašili kako su oni iznimno strogi i gotovo nemoguće je zadovoljiti njihove standarde, da su ipak oni to što mi želimo, a to je prije svega VRHUNSKA KVALITETA. I nismo zažalili…

Dva dana koliko smo proveli s njima braneći naš sustav, uistinu smo se iscrpili , bilo je vrlo stresno… Auditori iz Lloydsa bili su uistinu vrlo detaljni i zahtjevni, no vrlo smo zadovoljni takvim načinom razmišljanja. Dojmilo nas se njihovo znanje i stručnost, a prije svega želja da nas usmjere i da nam pomognu da uistinu dignemo naše ljekarne na viši nivo i sustavno tu kvalitetu održavamo i unaprjeđujemo. To je to. Lloyds je upravo partner kakvog smo željeli…strog, detaljan, ali konstruktivan, proaktivan i dobronamjeran.

Htjeli bi da naš ISO sustav bude uistinu dinamičan i da ima svoju svrhu. Da nam olakša rad i da kroz njega konstantno nadograđujemo našu kvalitetu.

Tako i znak ISO 9001 standarda i certifikacijske kuće Lloyds, koji sad imamo pravo koristiti na svim našim dokumentima, računima, marketinškom materijalu, web stranici, izlozima, itd- željeli bi da se njime ponosimo, jer uistinu ima svoju težinu i ozbiljnost, ali osim što ćemo ga istaknuti da ga svi VIDE, prije svega želimo da on bude u našim glavama u svakom koraku našeg posla i da ga naši pacijente uistinu i OSJETE.