SVJETSKI DAN ORALNOG ZDRAVLJA

Zdrav osmijeh za cijeli zdrav život

Svjetski dan oralnog zdravlja obilježava se 20. ožujka svake godine. Prvi međunarodni dan vezan uz oralno zdravlje obilježen je 1994. godine, kada je Svjetski dan zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije bio posvećen upravo oralnom zdravlju. Od tada Svjetska stomatološka organizacija obilježava Svjetski dan oralnog zdravlja svake godine, kako bi se doprinjelo poboljšanju oralnog zdravlja širom svijeta.

Cilj obilježavanja je podizanje svijesti, kao i ohrabrivanje obitelji i zajednice kako bi se poduzele mjere za smanjenje štetnih posljedica koje uzrokuju oralne bolesti.

Posebno je važno potaknuti brigu za oralno zdravlje u najranijoj dobi jer se tada usvajaju i razvijaju stavovi koji su bitni kroz život. Oralne bolesti su značajan teret za djecu te imaju utjecaj na kvalitetu života i općenito zdravlje. Potrebno je potaknuti odgojno-obrazovne ustanove da unapređuju oralno zdravlje te educiraju djecu i mlade kako bi donijeli pozitivnu odluku u vezi sa zdravljem.

Ljekarne Švaljek obilježavaju Svjetski dan oralnog zdravlja. Uzmite edukativne letke.