e-recepti

Informatizacija zdravstva

Papirnati recepti i kartoni odlaze u povijest

U sklopu projekta informatizacije primarne zdravstvene zaštite “Ordinacija bez papira”, a s ciljem racionalizacije i smanjenja troškova zdravstvenog sustava Ministarstvo zdravstva uvodi elektroničke recepteelektroničko naručivanje i elektronički zdravstveni karton. Nastavi čitati