Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) započela je javnu edukativnu kampanju kojom se među pacijentima i korisnicima lijekova promiče važnost čitanja uputa o lijeku i prijavljivanja nuspojava, a koja bi trebala doprinijeti daljnjem unapređenju sigurnosti primjene lijekova te učinkovitoj zaštiti zdravlja pacijenata i poboljšanju javnog zdravlja. Kampanjom se građane želi upoznati da, uz informacije koje dobivaju od zdravstvenih radnika, dodatne informacije mogu dobiti čitanjem upute o lijeku i aktivno se uključiti u liječenje i praćenje sigurnosti primjene lijekova prijavljivanjem nuspojava.

Istraživanja su pokazala da:

  • samo jedan od četvero pacijenta pročita cijelu uputu o lijeku prije upotrebe lijeka koji nije nikad ranije primijenio
  • osobe koje uvijek čitaju uputu su obično starije od 65 godina, iako je i u toj dobnoj skupini velik broj onih koji je nikada ne čitaju
  • žene su nešto opreznije prilikom primjene lijekova, pa one posvećuju više pozornosti uputama nego muškarci
  • pacijenti obično češće obraćaju pozornost na dijelove upute koji se odnose na doziranje i nuspojave
  • premalo pažnje se nažalost posvećuje dijelu koji se odnosi na upozorenja te je upravo stoga prepoznata potreba za dodatnim informiranjem i educiranjem javnosti o važnosti čitanja upute o lijeku
  • uputu o lijeku potrebno je pročitati više puta za isti lijek jer je moguće da je došlo do nekih promjena unutar same upute kroz određeni period

U slučaju da sumnjaju da su iskusili nuspojavu na lijek, pacijenti mogu svaku sumnju na nuspojavu prijaviti HALMED-u izravno putem on-line aplikacije na www.halmed.hr, odnosno slanjem obrasca poštom, telefaksom ili e-poštom.

“Prijave pacijenata važan su dodatni izvor informacija te, zajedno s prijavama zdravstvenih radnika, pomažu u stvaranju ‘potpunije slike’ o lijeku i doprinose bržem uočavanju novih, prije nepoznatih nuspojava”, ističu iz HALMED-a. Uz to, mogu pružiti informacije o tome kako se lijekovi zapravo koriste te kako nuspojave utječu na kvalitetu života pacijenta. Jednako tako, mogu ukazati na probleme s pomoćnim tvarima u lijekovima i potencijalne interakcije, pomoći u otkrivanju novih i neuobičajenih nuspojava, a prijavljivanje neočekivanih dobrobiti od određenog lijeka može poslužiti kao koristan putokaz u liječenju nekog drugog stanja.